funkcja srednia excel

Jak obliczyć średnią arytmetyczną w Excelu?

Średnia arytmetyczna jest jedną z najbardziej intuicyjnych miar oceny populacji, stosowanych często w codziennym życiu – przykładem może być średnia ocen z historii lub średnia cen wybranego produktu.

Średnia arytmetyczna to iloraz sumy n liczb (a1 + a2 + a3 + …) i n (gdzie n to liczba sumowanych liczb).

ebook - Statystyka po ludzku

e-Book – Statystyka po ludzku – pobierz fragment

Średnia= (a1+a2+a3+…) / n

W Excelu mamy funkcję:

ŚREDNIA(liczba1; [liczba2]…)

Składnia funkcji ŚREDNIA w Excelu obejmuje następujące argumenty (argument: Wartość, która dostarcza informacji akcji, zdarzeniu, metodzie, właściwości, funkcji lub procedurze.):

liczba1 – Pierwsza liczba, odwołanie do komórki (odwołanie do komórki: Zestaw współrzędnych komórki w arkuszu. Na przykład odwołaniem do komórki, która znajduje się na przecięciu kolumny B i wiersza 3, jest B3.) lub zakres, dla którego ma zostać obliczona średnia.
liczba2 – Opcjonalny. Dodatkowe liczby, odwołania do komórek lub zakresy (maksymalnie 255), dla których ma zostać wyznaczona średnia.

Jest jeszcze funkcja:

ŚREDNIA.A(wartość1;wartość2;…)

gdzie Wartość1; wartość2;… to od 1 do 255 komórek, zakresów komórek lub wartości, dla których należy wyznaczyć średnią.

W tym przypadku argumentami mogą być: liczby; nazwy, tablice lub odwołania zawierające liczby; tekstowe reprezentacje liczb; wartości logiczne (takie jak PRAWDA i FAŁSZ) w odwołaniu.

A czy wiesz jak obliczyć MEDIANĘ i jak ją interpretować w odniesieniu do ŚREDNIEJ? Jeśli nie, zobacz wpis Jak obliczyć medianę w Excelu?

 

Zapraszam do obejrzenie porady wideo:

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Administratorem danych osobowych podanych w formularzu jest Marcin Wiśniowski. Zasady przetwarzania danych oraz Twoje uprawnienia z tym związane opisane są w polityce prywatności.