Mediana w Excel - funkcja statystyczna

Z poniższego wpisu dowiesz się:

  • Co to jest mediana?
  • Co to są obserwacje nietypowe?
  • Jak obliczyć medianę w Excel?

Jak przeczytacie we wpisie o średniej jest ona najpopularniejszą miarą wartości przeciętnej. Jednak kiedy w analizowanych danych występują obserwacje nietypowe średnia arytmetyczna nie sprawdza się już najlepiej.

Definicja – obserwacje nietypowe

Z obserwacjami nietypowymi mamy doczynienia wtedy, gdy badana próba posiada element bądź elementy odstające.

Przykładowo pomiar średniej płacy 6 pracowników (1200 zł) oraz jednego kierownika (12000 zł) zostanie zniekształcony przez element wartość wynagrodzenia szefa, gdyż zawyży średnią.

W tego typu przypadkach lepszym sposobem jest odnalezienie w danych tzw. wartości środkowej. W ten sposób wyznaczamy inną miarę tendencji centralnej, tzw. MEDIANĘ (wartość środkową).

Definicja – Mediana

Mediana (wartość środkowa, wartość przeciętna, drugi kwartyl) – wartość cechy w szeregu uporządkowanym, powyżej i poniżej której znajduje się jednakowa liczba obserwacji. Mediana jest kwantylem rzędu 1/2, czyli drugim kwartylem [1].

Jak obliczyć medianę?

Aby znaleźć medianę musimy uporządkować dane w kolejności rosnącej a następnie wybrać wartość, która znajduje się dokładnie po środku tego szeregu.

Mediana - obliczenia w Excelu

W przypadku gdy próba ma parzystą liczbę danych mediana jest równa średniej arytmetycznej dwóch środkowych wartości. W prezentowanym przypadku mediana wynosi 1200 zł.

Funkcja Mediana w Excelu

W Excelu, aby obliczyć medianę korzystamy z funkcji MEDIANA. Składnia tej funkcji jest następująca:

MEDIANA(liczba1;[liczba2];…),

gdzie:

Liczba1; liczba2;… – argument liczba1 jest wymagany, pozostałe są opcjonalne. Od 1 do 255 argumentów, dla których należy wyznaczyć wartość mediany [2].

Poniżej na rysunku zaprezentowane jest użycie tej funkcji.

Mediana - funkcja Excel

Zauważ, że w opisanym przykładzie wartość średnia płacy pracowników wynosi 2 743 zł, w stosunku do mediany, która wynosi 1200 zł.

Twoim zdaniem, która z tych wartości przeciętnych oddaje bardziej rzeczywistą informację o przeciętnym wynagrodzeniu? 🙂

[1] https://pl.wikipedia.org/wiki/Mediana
[2] https://support.office.com/pl-pl/article/MEDIANA-funkcja-d0916313-4753-414c-8537-ce85bdd967d2

Pliki do pobrania:

Plik Wielkość pliku Pobrania
xls Plik - Mediana w excel 20 KB 144357

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Administratorem danych osobowych podanych w formularzu jest Marcin Wiśniowski. Zasady przetwarzania danych oraz Twoje uprawnienia z tym związane opisane są w polityce prywatności.