Roczna Ewidencja Czasu Pracy wersja 4 rok 2023 2024

Co to jest Ewidencja czasu pracy?

Ewidencja czasu pracy jest to dokument zawierający przepracowany czas pracy danego pracownika wynikający z wykonania zlecenia lub świadczenia usługi. Ewidencja może być prowadzona w formie papierowej, jak i elektronicznej.

Według Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w ewidencji czasu pracy powinny znaleźć się m.in.:

 • dane pracodawcy i pracownika
 • okres, którego dotyczy,
 • czas przepracowany ogółem, w tym: w niedziele i święta, w porze nocnej, w
 • godzinach nadliczbowych oraz w dni wolne od pracy,
 • dyżury, urlopy, choroba, zwolnienia od pracy lub inne usprawiedliwione i
 • nieusprawiedliwione nieobecności w pracy.

 

Ewidencja czasu pracy – pliki Excel wspierające przygotowanie ewidencji czasu pracy dla pracowników

Jeżeli jesteś zainteresowany poniżej możesz dokonać zakupu dostępu do pełnych wersji plików Excel (produkty elektroniczne), którą mogą wesprzeć prowadzenie procesu.

Należy jednak pamiętać, że Zgodnie ze stanowiskiem Ministerstwa Cyfryzacji karty ewidencji czasu pracy – jako część dokumentacji pracowniczej w nowym znaczeniu – nie mogą być prowadzone skutecznie w plikach Excel i przechowywane w folderach na dysku sieciowym.Taka praktyka nie spełnia bowiem wymagań co do zabezpieczeń dokumentacji elektronicznej, wynikających z nowych przepisów rozporządzenia, obowiązujących od 1 stycznia 2019 r.

Jeśli więc planujesz wspierać się plikami Excel w praktyce musisz prowadzisz ewidencję w formie papierową (czyli finalnie konieczny jest wydruk formularzy) bądź wdrożenie rozwiązania informatycznego do planowania i rozliczania czasu pracy.

Źródło: https://kadry.infor.pl/zatrudnienie/dokumentacja-pracownicza/5356460,Ewidencja-czasu-pracy-Excel.html

Plik – Ewidencja czau pracy – wersja 1

Prezentowana wersja pliku zawiera formuły wykorzystujące funkcje daty i czasu w celu poprawnego obliczania sumy czasu pracy i nadgodzin. Jest to podstawowa wersja i zawiera dwa arkusze:

 • tygodniowa ewidencja czasu pracy,
 • miesięczna ewidencja czasu pracy.

 

Kliknij i zobacz screeny pliku

Miesięczna ewidencja czasu pracy w Excelu

Plik – Ewidencja czau pracy – wersja 2

Prezentowana rozszerzona wersja pliku zawiera formuły wykorzystujące funkcje daty i czasu w celu poprawnego obliczania sumy czasu pracy i nadgodzin oraz posiada dodatkowe funkcjonalności:

 • arkusz miesięczny,
 • możliwość automatycznego wypełniania arkusza standardowymi godzinami np. od 7.00 do 15.00 w celu przyspieszenia wypełniania,
 • możliwość wprowadzania „typów nieobecności” np. urlop wypoczynkowy, chorobowe itd.
 • generowane jest automatyczne podsumowanie godzin dla wykorzystanych „typów nieobecności”
 • możliwość wydruku wypełnionego i pustego formularza.

Plik wykorzystuje język VBA w celu zautomatyzowania powyższych procesów.

 

Pliki – Ewidencja Czasu pracy (ceny brutto):

Plik można w ramach firmy wykorzystywać bez limitu pracowników.
Formy płatności z tpay.com: Szybki przelew, Blik lub PayPal.

Kliknij i zobacz screeny pliku

Prezentacja wideo pliku w wersji 2:

 

Plik – Ewidencja czau pracy – wersja 4

Wymagana wersja Excel 2010 lub wyższa.

Wersja pliku bazująca na poprzednich wersjach z usprawnieniami zaproponowanymi przez Użytkowników:

 • obsługa 12 miesięcy (osobne arkusze),
 • arkusz z podsumowaniem rocznym,
 • arkusz można stosować na dowolny rok kalendarzowy (domyślnie pliki przygotowane dla roku 2023 i 2024).
 • możliwość automatycznego wypełniania arkusza standardowymi godzinami np. od 7.00 do 15.00 w celu przyspieszenia wypełniania w dwóch czterech opcjach, np: od Poniedziałku do Piątku oraz do Poniedziałku do Niedzieli,
 • możliwość wprowadzania “typów nieobecności” np. urlop wypoczynkowy, chorobowe itd.
 • sygnalizowanie w arkuszu święta wypadającego w dzień wolny, w celu ustawienia tzw. odbioru dnia wolnego,
 • generowane jest automatyczne podsumowanie godzin dla wykorzystanych “typów nieobecności” miesięcznego i rocznego,
 • możliwość łatwego wydruku formularzy,
 • możliwość wyboru dowolnego dobowego wymiaru czasu pracy, np. 8-godzinnego czy 4 godzinnego (wpisujemy dowolną wartość w formacie godziny:minuty),
 • możliwość wyboru, czy godziny pracy w przypadku wybrania nieobecności mają być prezentowane w arkuszu ewidencji czy nie,
 • dodanie możliwości wprowadzenia czterech dodatkowych niestandardowych świąt np. Barbórka,
 • dodanie możliwości wprowadzenia trzech dodatkowych niestandardowych typów nieobecności.
 • w podsumowaniu rocznym możliwości uwzględnienia zaległego urlopu z roku poprzedniego,
 • w podsumowaniu rocznym możliwości uwzględnienia/przeniesienia nadgodzin z roku poprzedniego.

Kliknij i zobacz screeny pliku

Prezentacja wideo pliku w wersji 4
(więcej filmików znajduje się pod koniec wpisu)

Zmiany ze Stycznia 2021 r:

 • możliwość dodania i prezentacji indywidualnego planu (harmonogramu) przydatnego w w przypadku niestandardowego systemu godzin pracy np. 12 godzinnego,
 • prezentacja nadgodzin dobowych obliczanych względem planu (harmonogramu),
 • prezentacja nadgodzin średnio-tygodniowych (miesięczny okres rozliczeniowy),
 • prezentacja godzin nocnych,
 • możliwość wskazania w ustawieniach dowolnego „dnia wolnego od pracy”,
 • możliwość wpisania godzin odpracowania wyjścia prywatnego,
 • dodanie dwóch kolumn opcjonalnych w arkuszu miesięcznym (dodatkowy komentarz oraz podpis). Pola można ukrywać opcją grupuj / rozgrupuj.

Zmiany z 7 lutego 2021 r:

 • korekta algorytmu nadgodzin dobowych oraz średniotygodniowych,
 • prezentacja godzin ponadwymiarowych,
 • przeniesienie normy czasu pracy do arkusza miesięcznego, aby uwzględnić przypadki zmiany w ciągu roku np. z etatu na pół etat,
 • rozliczenie urlopu na żądanie (typ nieobecności oraz rozliczenie w arkuszu ROK),
 • rozliczenie nieobecności z tytułu opieki nad dzieckiem do 8 lat (typ nieobecności oraz rozliczenie w arkuszu ROK),
 • mechanizm importu (arkusz IMPORT), pozwalający zaimportować dane ze starszej wersji pliku do nowej bez konieczności kopiowania ręcznego danych (instrukcja w arkuszu).

Zmiany z października 2021 r.

 • dodano arkusz „wniosek urlopowy”, pozwalający na szybkie generowanie wniosku na podstawie danych w arkuszach ewidencji miesięcznej,
 • dodano arkusz „ważne daty” w którym można wpisać np. datę zakończenia umowy, datę urodzin lub datę badań. Alert o takiej dacie będzie pojawiał się w arkuszach ewidencji miesięcznej,
 • aktualizacja algorytmu obliczania godzin urlopowych w przypadku niepełnego etatu,
 • dodano dodatkowe typy dni nieobecności w arkuszu ROK z zakresu opieki na dzieckiem oraz członkiem rodziny.

Zmiany z października 2022 r.

 • zaktualizowano kalendarz na rok 2023,
 • poprawiono błędy wynikających z zaokrągleń wyświetlania godzin czasu pracy,
 • dodano opcje kopiowania czasu pracy do wszystkich 12 arkuszy na raz (w pierwszym arkuszu).

Zmiany z 20 grudnia 2022 r.:

 • dodano dwa typy nowych urlopów/nieobecności: urlopu dla pracowników, z powodu działania siły wyższej oraz bezpłatny urlop opiekuńczy.

Nowelizacja Kodeksu Pracy przewiduje m.in. wprowadzenie nowego rodzaju urlopu dla pracowników, z powodu działania siły wyższej. Będą mieli oni prawo do nieobecności z przyczyny pilnych spraw rodzinnych spowodowanych chorobą lub wypadkiem. Urlop ten będzie przysługiwał w wymiarze 2 dni lub 16 godzin. Za ten czas pracownik zachowa prawo do połowy wynagrodzenia.

Kolejnym nowym rodzajem wolnego będzie bezpłatny urlop opiekuńczy w wymiarze do 5 dni w roku kalendarzowym. Skorzystać z niego będzie można gdy zajdzie potrzeba zapewnienia opieki choremu członkowi rodziny lub domownikowi (1)

1) źródło: https://kadry.infor.pl/wiadomosci/5501098,Urlop-zmiany.html

Zmiany z 30 września 2023 r.:

 • dodano wersję pliku z kalendarzem na 2024 rok,
 • drobne poprawki w zakresie automatycznego kopiowania danych do wszystkich arkuszy.

Lista aktualizacji z 10.12.2023 r.:

 • dodano możliwość wstawienia w arkuszu ROK daty rozpoczęcia umowy z pracownikiem i adekwatnie do tej daty prezentację przysługującej liczby dni urlopu w odniesieniu do bieżącego miesiąca roku. Dane są prezentowane w górnej części arkuszy miesięcznych oraz w arkuszu ROK.

Lista aktualizacji z 01.2024 r.:

 • poprawka prezentacji przysługującej liczby dni urlopu w odniesieniu do bieżącego miesiąca roku. Dane są prezentowane w górnej części arkuszy miesięcznych oraz w arkuszu ROK. W przypadku, gdy umowa zaczyna się w bieżącym roku, liczba dni urlopu prezentowana jest adekwatnie do liczby przepracowanych miesięcy, a w przypadku gdy umowa obowiązuje dłużej, od stycznia prezentowana jest maksymalna liczba dostępnych dni urlopowych,
 • poprawka listy daty świąt.

 

Plik wykorzystuje język VBA w celu zautomatyzowania powyższych procesów.

W praktyce należy prowadzić dla każdego pracownika osobny plik.

Broszurę (instrukcję do pliku v4) można pobrać na końcu posta.

Jeżeli ciachałbyś uzyskać dostęp do wersji testowej, proszę napisz do mnie na adres marcin@jakzrobicwexcelu.pl

Ewidencja czasu pracy w Excelu na ROK 2024 już dostępna!

Pliki – Ewidencja Czasu pracy v4.3 – WERSJA ROCZNA (ceny brutto):

WERSJA ROCZNA oznacza, że plik można wykorzystywać tylko dla danego roku kalendarzowego – brak możliwości zmiany roku w arkuszu słownik. Dla kolejnego roku należy kupić plik z nowym kalendarzem. Plik można w ramach firmy wykorzystywać bez limitu pracowników.

Pliki – Ewidencja Czasu pracy v4.3 – WERSJA BEZTERMINOWA (ceny brutto):

WERSJA BEZTERMINOWA oznacza, że plik można wykorzystywać dla dowolnego roku kalendarzowego – wystarczy zmienić daty w arkuszu słownik. W cenie dostępne są też aktualizacje rozwojowe do 31 grudnia następnego roku (R+1) od dnia zakupu pliku. Plik można w ramach firmy wykorzystywać bez limitu pracowników.

Formy płatności z tpay.com: Szybki przelew, Blik lub PayPal.
Możliwe też jest wystawienie faktury proforma. Proszę o kontakt na adres sklep@jakzrobicwexcelu.pl.

FAQ / Najczęściej zadawane pytania do wersji 4

Pliki do pobrania:

Plik Wielkość pliku Pobrania
pdf Ewidencja Czasu Pracy w Excelu v4 - Broszura (instrukcja) 560 KB 55389

31 komentarze dot. “Ewidencja czasu pracy w Excel

 1. Arkusz jest genialny! Bardzo ułatwia codzienną pracę. Pan Marcin bardzo pomocny, sprawnie odpowiada na wiadomości. Pomógł mi dostosować arkusz pod moją firmę. Tak współpracować to można codziennie😊 Polecam i z pewnością jeszcze skorzystam.

 2. Bardzo konkretny i rzeczowy kontakt. Podejście pro klientowi niesamowita szybkość reakcji i pozytywna reakcja. Szybko i sprawnie. Dziękuję 🙂

  1. Dzień dobry. Dostępna wersja 4.3 pliku uwzględnia najnowsze zmiany w zakresie ujęcia dwóch typy nowych nieobecności:
   – urlopu dla pracowników, z powodu działania siły wyższej (urlop ten będzie przysługiwał w wymiarze 2 dni lub 16 godzin),
   – bezpłatny urlop opiekuńczy (w wymiarze do 5 dni w roku kalendarzowym).
   Informacja ta jest przedstawiona powyżej w opisie zmian pliku w wersji 4.3 z końca grudnia.

 3. Jestem pod olbrzymim wrażeniem profesjonalizmu pana Marcina, pobrałem plik zgłosiłem prośby i uwagi – magiczna różdżka (cyk) plik poprawiony działa, sensownie w kilku zdaniach! Uwielbiam takich ludzi. Mam nadzieję, że jeszcze będziemy mieli okazji współpracować. Polecam

 4. Bardzo fachowe i rzetelne podejście do klienta , bezproblemowe odpowiedzi na wszystkie pytania.
  Program super!!! Czegoś takiego szukałam, by usprawnić swoją pracę. Dziękuję
  Polecam wszystkim współpracę z p. Marcinem.

 5. Świetna sprawa! Polecam wszystkim!

  Żeby wesprzeć Pana Marcina, zakupiłem plik w zeszłym roku jak i wersje na rok 2022, zwłaszcza że wszystkie pomysły i prośby Pan Marcin realizuje bez problemu!

  Panie Marcinie, może by Pan stworzył plik excelowy — REJESTR UMÓW, który każda jednostka budżetowa musi prowadzić od 1 stycznia 2022 r.?

  Z Pana zdolnościami wymyśli Pan kilka dodatkowych bajerów!

  1. Panie Łukaszu, dziękuję za miły komentarz 🙂
   Proszę o przesłanie na mojego e-maila informacji o wymaganiach dla rejestru umów, o którym Pan napisał. Przeanalizuję temat.

 6. Korzystałem już wcześniej z arkusza, bardzo dobry i nieoceniony w prowadzeniu ECP. Kolejna wersja wprowadza przydatne dodatkowe funkcje. Super robota 👍 Natychmiastowe odpowiedzi pozwalają poczuć, że z drugiej strony jest rzeczowa i kompetentna osoba, a najważniejsze od razu reaguje na wszelkie uwagi i prośby. To się ceni. Dziękuję za wsparcie i przydatne pliki. Pozdrawiam

 7. Świetny arkusz i bardzo profesjonalnie przygotowany. Nie spodziewałem się również tak rzeczowego i miłego wsparcia. Natychmiastowe odpowiedzi i pomoc są nieocenione. Jeszcze raz dziękuję ponieważ zaoszczędziłem mnóstwo czasu. Pozdrawiam

 8. Jako fundacja skorzystaliśmy z przygotowanego plik – okazał się dla nas rewelacyjny, czas i wiedza która została przeznaczona na jego stworzenie jest nieoceniona. Jesteśmy bardzo zadowoleni i gorąco polecamy z jego korzystania 🙂

 9. Witam,

  czy dla roku 2022 będzie przygotowana przez Pana zakładka NORMY 2022 możliwa do wykorzystania w wersji 4 na licencji bezterminowej?

 10. Czy ma Pan coś do tworzenia grafików w systemie równoważnym, chodzi o to, żeby wyłapywał ewentualne błędy w jego tworzeniu, przekroczenie normy dobowej , godzinowej, itd. – wszystko o czym trzeba pamiętać przy ich tworzeniu.

 11. Bardzo fachowe i rzetelne podejście do klienta 🙂 Bezproblemowe odpowiedzi na „miliony” pytań 😀
  Program super!!! Czegoś takiego szukałam, by usprawnić swoją pracę. Dziękuję
  Polecam wszystkim współpracę z p. Marcinem.

 12. Bardzo dobry Excel, super przygotowany. Dodatkowo obsługa bardzo profesjonalna, a Pan Marcin bardzo miły i pomocy. Polecam.

  1. Dzień dobry,
   na tą chwilę nie dysponuję rozwiązaniem w Excelu służącym do budowy grafików zmianowych. Ale będę miał to na uwadze budując w przyszłości nowe rozwiązania w zakresie ewidencji.

 13. Świetny arkusz, bardzo pomocny w codziennej pracy. Dodatkowo bardzo pomocny i kontaktowy Właściciel. Dziękuję i polecam!

 14. Wzorowy kontakt z wlascicielem, szybka reakcja na moje sugestie dotyczące zmian w pliku. Zdecydowanie polecam wspołpracę.
  Irenesz K.

 15. Bardzo dziękuję za poświęcony czas i indywidualne podejście, czego rezultatem jest stworzenie produktu w całości dostosowanego do potrzeb firmy.

 16. Powiem szczerze że nie spodziewałem się tak fachowego i rzetelnego podejścia do sugerowanych przeze mnie poprawek. Oczywiście poprawki były tylko moją sugestią lecz właściciel podszedł do tej sprawy bardzo rzeczowo i za kilka dni miałem już arkusz z poprawkami jakie chciałem.
  Polecam wszystkim współpracę z właścicielem tych programów.
  Jeszcze raz dziękuję i życzę sukcesów.

 17. Bardzo przyjemny i rzeczowy kontakt, solidne podejście do realizacji zamówienia. Szybko i sprawnie został rozwiązany mój problem. Bardzo dziękuję.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Administratorem danych osobowych podanych w formularzu jest Marcin Wiśniowski. Zasady przetwarzania danych oraz Twoje uprawnienia z tym związane opisane są w polityce prywatności.