Excel - jak wyodrębnić fragment tekstu?

Z poniższego wpisu dowiesz się jakie wykorzystać funkcje w Excel aby wyciągnąć (wydobyć) fragment tekstu z danych zawartych w komórce.

Często importując dane z zewnętrznych źródeł (najczęściej plików tekstowych), dane które zostały pobrane wymagają obróbki. Na przykład mając listę pracowników (imiona i nazwiska), występuje potrzeba wydobyć nazwisko z każdej komórki. Innym przykładem jest konieczność zamiany daty zapisanej tekstowo na format Excela.

W Excelu jest kilka funkcji służących do wydobywania znaków:

LEWY — zwraca określoną liczbę znaków z początku ciągu.
PRAWY — zwraca określoną liczbę znaków z końca ciągu.
FRAGMENT.TEKSTU — zwraca określoną liczbę znaków, zaczynając od dowolnego miejsca w ciągu.

Przykłady zastosowania

excel - wyciąganie fragmentu tekstu

Formuła LEWY zwraca dziesięć pierwszych znaków w komórce C7. Jeśli zawiera ona mniej niż dziesięć znaków, formuła zwraca cały tekst w niej zawarty.

=LEWY(C7; 10)

Poniższa formuła zwraca dziesięć ostatnich znaków w komórce C7. Jeśli zawiera ona mniej niż dziesięć znaków, formuła zwraca cały tekst w niej zawarty.

=PRAWY(C7; 10)

Prezentowana poniżej formuła za pomocą funkcji FRAGMENT.TEKSTU zwraca pięć znaków z komórki C7, zaczynając od drugiej litery, czyli zwraca znaki o numerach od 2 do 6.

=FRAGMENT.TEKSTU(C7; 2; 5)

Poniżej możesz pobrać plik z powyższymi przykładami.

Możesz też obejrzeć powyższą poradę:

Pliki do pobrania:

Plik Wielkość pliku Pobrania
xls Plik - wyciąganie fragmentu tekstu w Excel 22 KB 18371