Ryzyko w Excelu – Porady oraz przykłady i narzędzia związane z zarządzaniem ryzykiem np. mapa ryzyka, kwantyfikacja ryzyka metodą Value at Risk (Var).