Jak obliczy rate kredytu w excel? funkcja PMT

Ratę kredytu w Excelu można obliczyć wykorzystując funkcję PMT. Trzeba mieć jednak na uwodzę fakt, iż jest to funkcja finansowa w Excel, która oblicza ratę równą dla całego okresu spłaty.

Aby obliczyć harmonogram rat malejących trzeba wykonać kilka dodatkowych obliczeń pośrednich. Jak to zrobić możesz zobaczyć w przygotowanym przez mnie kalkulatorze kredytowym rat równych i malejących.

Wracając do funkcji finansowej PMT (z ang. payment), funkcja ta wylicza ratę do spłacenia (kapitał plus odsetki) przypadającą na dany okres, przy założeniu stałych rat i stałej stopy procentowej.

 

Składnia funkcji PMT jest następująca:

PMT(Stopa;Liczba_rat;Wa;Wp;Typ)

gdzie:

Stopa – to stopa procentowa pożyczki.
Liczba_rat – to całkowita liczba spłat w ramach pożyczki.
Wa – to wartość bieżąca, czyli całkowita kwota będąca wartością serii przyszłych płatności (nazywana także kapitałem do spłaty – nasz kredyt).
Wp (opcjonalny) – to przyszła wartość, czyli saldo gotówkowe, które chce się uzyskać po dokonaniu ostatniej płatności. Jeśli argument wp zostanie pominięty, to jako jego wartość zostanie przyjęta liczba 0 (co znaczy, że przyszła wartość pożyczki wynosi 0).
Typ (opcjonalny) – to liczba 0 lub 1, wskazująca, kiedy płatność jest należna.

 

Przykład obliczeń

Poniżej przedstawiony jest przykład formuły, która oblicza miesięczną ratę kredytu /pożyczki zaciągniętej na kwotę 1000 zł, dla której roczna stopa procentowa jest równa 10%. Termin spłaty kredytu to 1 rok (12 miesięcy).

=PMT(10%/12;12;–1000)

Uwaga: Należy pamiętać, aby wartość kredytu wprowadzać z minusem!

W Excelu z wykorzystaniem odniesienia do komórek wyglądałoby to tak:

Rata kredytu w excelu - funkcja PMT

 

Tak wprowadzona formuła zwraca miesięczną ratę spłaty w wysokości 87,92 zł.

Pierwszy argument – Stopa, to roczna stopa procentowa podzielona przez liczbę miesięcy w roku. Warto również zauważyć, że trzeci argument, Wa (wartość aktualna), jest ujemny i oznacza kwotę pieniędzy, którą jest się winnym.

Jeżeli jesteś zainteresowany, to możesz sprawdzić szczegółowe obliczenia dla rat malejących oraz równych w gotowym rozwiązaniu, które przygotowałem – Kalkulatorze Kredytowym w Excelu.

Jeden komentarz dot. “Jak obliczyć ratę kredytu w Excelu (funkcja PMT)?

  1. Artykuł mi bardzo pomógł, dziękuję. Warto jednak dodać, że komórki z których korzystamy przy tym wyliczeniu muszą być odpowiednimi wartościami(pierwszy parametr funkcji PMT koniecznie musi być wartością procentową, liczba zmiennoprzecinkowa powoduje, że funkcja generuje błędny wynik).

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *