Jak obliczy rate kredytu w excel? funkcja PMT

Ratę kredytu w Excelu można obliczyć wykorzystując funkcję PMT. Trzeba mieć jednak na uwodzę fakt, iż jest to funkcja finansowa w Excel, która oblicza ratę równą dla całego okresu spłaty.

Aby obliczyć harmonogram rat malejących trzeba wykonać kilka dodatkowych obliczeń pośrednich. Jak to zrobić możesz zobaczyć w przygotowanym przez mnie kalkulatorze kredytowym rat równych i malejących.

Wracając do funkcji finansowej PMT (z ang. payment), funkcja ta wylicza ratę do spłacenia (kapitał plus odsetki) przypadającą na dany okres, przy założeniu stałych rat i stałej stopy procentowej.

 

Składnia funkcji PMT jest następująca:

PMT(Stopa;Liczba_rat;Wa;Wp;Typ)

gdzie:

Stopa – to stopa procentowa pożyczki.
Liczba_rat – to całkowita liczba spłat w ramach pożyczki.
Wa – to wartość bieżąca, czyli całkowita kwota będąca wartością serii przyszłych płatności (nazywana także kapitałem do spłaty – nasz kredyt).
Wp (opcjonalny) – to przyszła wartość, czyli saldo gotówkowe, które chce się uzyskać po dokonaniu ostatniej płatności. Jeśli argument wp zostanie pominięty, to jako jego wartość zostanie przyjęta liczba 0 (co znaczy, że przyszła wartość pożyczki wynosi 0).
Typ (opcjonalny) – to liczba 0 lub 1, wskazująca, kiedy płatność jest należna.

 

Przykład obliczeń

Poniżej przedstawiony jest przykład formuły, która oblicza miesięczną ratę kredytu /pożyczki zaciągniętej na kwotę 1000 zł, dla której roczna stopa procentowa jest równa 10%. Termin spłaty kredytu to 1 rok (12 miesięcy).

=PMT(10%/12;12;–1000)

Uwaga: Należy pamiętać, aby wartość kredytu wprowadzać z minusem!

W Excelu z wykorzystaniem odniesienia do komórek wyglądałoby to tak:

Rata kredytu w excelu - funkcja PMT

 

Tak wprowadzona formuła zwraca miesięczną ratę spłaty w wysokości 87,92 zł.

Pierwszy argument – Stopa, to roczna stopa procentowa podzielona przez liczbę miesięcy w roku. Warto również zauważyć, że trzeci argument, Wa (wartość aktualna), jest ujemny i oznacza kwotę pieniędzy, którą jest się winnym.

Jeżeli jesteś zainteresowany, to możesz sprawdzić szczegółowe obliczenia dla rat malejących oraz równych w gotowym rozwiązaniu, które przygotowałem – Kalkulatorze Kredytowym w Excelu.

Jeden komentarz dot. “Jak obliczyć ratę kredytu w Excelu (funkcja PMT)?

  1. Artykuł mi bardzo pomógł, dziękuję. Warto jednak dodać, że komórki z których korzystamy przy tym wyliczeniu muszą być odpowiednimi wartościami(pierwszy parametr funkcji PMT koniecznie musi być wartością procentową, liczba zmiennoprzecinkowa powoduje, że funkcja generuje błędny wynik).

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Administratorem danych osobowych podanych w formularzu jest Marcin Wiśniowski. Zasady przetwarzania danych oraz Twoje uprawnienia z tym związane opisane są w polityce prywatności.