DATA.RÓŻNICA - funkcja excel

Z tej porady dowiesz się:

  • co to jest funkcja DATA.RÓŻNICA i jak ją znaleźć w Excel,
  • jaka jest składnia tej funkcji,
  • przykłady jej wykorzystania.

Funkcja DATA.RÓŻNICA

Funkcja DATA.RÓŻNICA, jest funkcją Excela, której tak łatwo nie da się znaleźć w zasobach funkcji i formuł gdyż pojawia się ona na liście funkcji w kategorii Data i godzina ani też w oknie dialogowym Wstawianie funkcji. Jeżeli chcemy jej użyć, zawsze trzeba to robić ręcznie.

Funkcja DATA.RÓŻNICA wywodzi się z programu Lotus 1-2-3 i została wprowadzona, aby zapewnić kompatybilność Excela z tym programem.

Funkcja DATA.RÓŻNICA służy do  obliczenia liczby dni, miesięcy lub lat między dwiema datami.

Składnia funkcji jest następująca [1]:

DATA.RÓŻNICA(data_początkowa;data_końcowa;jednostka)

gdzie:

Data_początkowa — data reprezentująca pierwszą lub początkową datę okresu. Daty mogą być wprowadzane jako ciąg tekstowy w cudzysłowie (na przykład „2001-1-30”), jako numery kolejne (na przykład wartość 36921 reprezentuje datę 30 stycznia 2001, jeśli używasz systemu daty 1900) lub jako wynik innych formuł bądź funkcji (na przykład DATA.WARTOŚĆ(„2001-1-30”)).

Data_końcowa — data reprezentująca ostatnią lub końcową datę okresu.

Uwaga: Jeżeli data_początkowa jest większa niż data_końcowa, wynik będzie #NUM!.

Poniższa tabela wyświetla prawidłowe kody trzeciego argumentu (należy je ujmować w cudzysłów).

  • „Y” – Liczba pełnych lat w okresie.
  • „M” – Liczba pełnych miesięcy w okresie.
  • „D” – Liczba dni w okresie.
  • „MD” – Różnica między dniem w dacie początkowej a dniem w dacie końcowej. Miesiące i lata dat są ignorowane.Ważne: Nie zaleca się używania argumentu „MD”, ponieważ istnieją związane z nim ograniczenia.
  • „YM” – Różnica między miesiącem w dacie początkowej a miesiącem w dacie końcowej. Dni i lata dat są ignorowane.
  • „YD” – Różnica między dniem w dacie początkowej a dniem w dacie końcowej. Lata dat są ignorowane.

Wykorzystanie funkcji DATA.RÓŻNICA

Oto przykładowe obliczenia, w których wykorzystano funkcję DATA.RÓŻNICA. Formuła zwróci liczbę pełnych lat między dwiema datami (trzeci argument funkcji to „Y”).

Excel - DATA.RÓŻNICA obliczenia lat

Aby obliczyć liczbę dni, trzeci argument funkcji powinien przyjąć wartość „D”:

Excel - DATA.RÓŻNICA - obliczenia dni

Kolejny rysunek prezentuje wykorzystanie dodatkowo funkcji DZIŚ() do zautomatyzowania obliczeń wieku (liczby lat):

excel - DATA.RÓŻNICA - obliczenia lata z wykorzystaniem funkcji DZIS

Poniżej możesz pobrać plik z przykładami i przeanalizować funkcje.

[1] źródło: https://support.office.com/pl-pl/article/data-r%C3%93%C5%BBnica-funkcja-25dba1a4-2812-480b-84dd-8b32a451b35c

Pliki do pobrania:

Plik Wielkość pliku Pobrania
xls Plik - funkcja DATA.RÓŻNICA 20 KB 149529

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Administratorem danych osobowych podanych w formularzu jest Marcin Wiśniowski. Zasady przetwarzania danych oraz Twoje uprawnienia z tym związane opisane są w polityce prywatności.