Jak obliczyć dominantę w Excel?

Z poniższego wpisu dowiesz się:

  • Co to jest Dominanta?
  • Jak obliczyć Dominantę w Excel (z jakiej funkcji skorzystać)?

Oprócz miar wartości środkowej, które pewnie już znasz i o których możesz przeczytać na moim blogu (czyli średnia arytmetyczna oraz mediana) jest jeszcze tzw. DOMINANTA, którą w Excelu można wyznaczyć funkcją WYST.NAJCZĘŚCIEJ.WART.

Definicja – Dominanta

Dominanta (wartość modalna, moda, wartość najczęstsza) to jedna z miar tendencji centralnej, statystyka dla zmiennych o rozkładzie dyskretnym, wskazująca na wartość o największym prawdopodobieństwie wystąpienia, lub wartość najczęściej występująca w próbie. Dla zmiennej losowej o rozkładzie ciągłym jest to argument, dla którego funkcja gęstości prawdopodobieństwa ma wartość największą [1].

Upraszczając, dominantą nazywamy wartość występującą w danym zbiorze najczęściej.

Należy pamiętać, że dominantą może być więcej niż jedna wartość (np. w zestawie 2, 3, 3, 4, 5, 5, 7 dominantami są 3 i 5).

Jak obliczyć Dominantę w Excelu?

W Excelu, aby obliczyć dominantę korzystamy z funkcji WYST.NAJCZĘŚCIEJ.WART.

Składnia funkcji:

WYST.NAJCZĘŚCIEJ.WART(liczba1;[liczba2];…),

gdzie:

Liczba1 – argument wymagany. Pierwszy argument, dla którego ma zostać obliczona dominanta.

Liczba2;… – argumenty opcjonalne. Argumenty od 2 do 254, dla których należy obliczyć dominantę. Zamiast argumentów rozdzielonych średnikami można użyć pojedynczej tablicy lub odwołania do tablicy [2].

Poniżej na rysunku zaprezentowane jest użycie tej funkcji.

Dominanta w Excel - obliczenia

Poniżej posta możesz pobrać przykładowy plik Excela z obliczeniami.

[1] https://pl.wikipedia.org/wiki/Dominanta_(statystyka)
[2] https://support.office.com/pl-pl/article/wyst-najcz%C4%98%C5%9Aciej-wart-funkcja-f1267c16-66c6-4386-959f-8fba5f8bb7f8

Pliki do pobrania:

Plik Wielkość pliku Pobrania
xls Plik - dominanta w Excel 20 KB 122650

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Administratorem danych osobowych podanych w formularzu jest Marcin Wiśniowski. Zasady przetwarzania danych oraz Twoje uprawnienia z tym związane opisane są w polityce prywatności.