Błąd roku przestępnego 1900 w excel

Z tego artykułu dowiesz się:

  • co to jest rok przestępny,
  • dlaczego Excel traktuje rok 1900 jako przestępny choć nim nie jest.

Co to jest rok przestępny?

Rok przestępny – rok kalendarzowy, którego długość – w celu dopasowania roku kalendarzowego do roku zwrotnikowego – jest zwiększona w stosunku do lat nieprzestępnych. Występuje wyłącznie w kalendarzach o rachubie opartej na obiegu Ziemi dookoła Słońca lub o rachubie kombinowanej (Księżyc i Słońce). Przykłady lat przestępnych: 2000, 2016, 2020, 2024.(1)

Dlaczego Excel traktuje rok 1900 jako rok przestępny?

Jeśli wpiszesz do komórki datę 1900-02-29, program nie znajdzie w niej błędu. Zinterpretuje to jako prawidłową datę. Excel traktuje rok 1900 jako przestępny, mimo że jest to błąd.

Jak to możliwe?

Odpowiedzi należy szukać w historii. Pierwotna wersja programu Lotus 1-2-3 zawierała błąd traktowania roku 1900 jako roku przestępnego. Kiedy w późniejszych latach powstał Excel, jego projektanci wiedzieli o tym błędzie, ale zdecydowali się go powielić, aby zachować zgodność z arkuszami programu Lotus.
Firma Microsoft utrzymuje, że korzyści płynące z jego naprawienia są mniejsze od strat. Gdyby błąd ten został naprawiony, setki tysięcy już utworzonych arkuszy przestałoby prawidłowo działać.

(1) źródło: https://pl.wikipedia.org/wiki/Rok_przest%C4%99pny

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Administratorem danych osobowych podanych w formularzu jest Marcin Wiśniowski. Zasady przetwarzania danych oraz Twoje uprawnienia z tym związane opisane są w polityce prywatności.