Tag: Błąd w Excelu

Błąd w Excelu – Porady na temat błędów, które pojawiają się podczas używania funkcji i formuł w Excelu. Najczęściej spotykane błędy to: #ARG!, #NAZWA!, #DZIEL/0!, #N/D!, #ZERO!, #LICZBA!, #ADR!.