W Excelu istnieją trzy rodzaje odwołań do komórek lub obszarów komórek: odwołanie względne, bezwzględne i mieszane. Poniżej szczegółowe definicje poszczególnych odwołań.

  • względne – domyślne odwołanie Excela – odwołania do kolumn i wierszy mogą zmieniać się podczas kopiowania formuły z jednej komórki do drugiej, ponieważ odnoszą się do bieżącego położenia komórki w arkuszu.
  • bezwzględne – odwołania do kolumn i wierszy nie zmieniają się podczas kopiowania formuły, ponieważ dotyczą rzeczywistego adresu komórki. W bezwzględnym odwołaniu znak „dolara” $ występuje przed nazwą kolumny i numerem wiersza, np. $B$7.
  • mieszane – odwołanie wiersza jest względne, a odwołanie kolumny bezwzględne lub na odwrót. Tylko jedna część adresu jest wtedy bezwzględna, np. $B7 lub B$7.

Zmienić charakter odwołanie można poprzez wprowadzanie z klawiatury znaku dolara, lub posługując się skrótem F4. Naciskając kilka razy na danej zaznaczonej komórce będą się zmieniać kolejno typy odwołań.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Administratorem danych osobowych podanych w formularzu jest Marcin Wiśniowski. Zasady przetwarzania danych oraz Twoje uprawnienia z tym związane opisane są w polityce prywatności.