W Excelu istnieją trzy rodzaje odwołań do komórek lub obszarów komórek: odwołanie względne, bezwzględne i mieszane. Poniżej szczegółowe definicje poszczególnych odwołań.

  • względne – domyślne odwołanie Excela – odwołania do kolumn i wierszy mogą zmieniać się podczas kopiowania formuły z jednej komórki do drugiej, ponieważ odnoszą się do bieżącego położenia komórki w arkuszu.
  • bezwzględne – odwołania do kolumn i wierszy nie zmieniają się podczas kopiowania formuły, ponieważ dotyczą rzeczywistego adresu komórki. W bezwzględnym odwołaniu znak “dolara” $ występuje przed nazwą kolumny i numerem wiersza, np. $B$7.
  • mieszane – odwołanie wiersza jest względne, a odwołanie kolumny bezwzględne lub na odwrót. Tylko jedna część adresu jest wtedy bezwzględna, np. $B7 lub B$7.

Zmienić charakter odwołanie można poprzez wprowadzanie z klawiatury znaku dolara, lub posługując się skrótem F4. Naciskając kilka razy na danej zaznaczonej komórce będą się zmieniać kolejno typy odwołań.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *