Jak zrobić w Excelu? Jak zrobić w Excelu? - poradnik Excela

Jak zrobić w Excelu? Jak obliczyć w Excelu?

Jak zrobić w arkuszu kalkulacyjnym Excel rzeczy, o których nigdy wcześniej nie miałeś pojęcia? Suwaki, tabele, wykresy, makra VBA. Odkrywaj świat Excela razem ze mną - korzystaj z przygotowanych opisów, przykładowych plików Excel oraz porad video. Wszystko pod ręką i w jednym miejscu.

FINANSOWE MATEMATYCZNE STATYSTYCZNE WYKRESY FORMANTY makra VBA INNE Regulamin
Temat porady
Czy jest dostępny opis porady?
Czy jest dostępny przykładowy plik?
Czy jest dostępna porada video?


FINANSOWE
Jak obliczyć w Excelu raty kredytu? - Prosty kalkulator kredytowy (pożyczkowy)?
Kalkulator lokat - Jak obliczyć w Excelu zysk z lokaty?
Kalkulator VAT w Excelu - Jak obliczyć kwotę netto/brutto?
Jak obliczyć w Excelu kwotę podatku VAT? Jak obliczyć procent?
Jak obliczyć w Excelu wartość narażoną na ryzyko VaR (Value at Risk)?
Jak obliczyć w Excelu stopy zwrotu?


MATEMATYCZNEDO GÓRY
Jak zastosować w Excelu funkcję (formułę) SUMA oraz autosumowanie? Jak zrobić sumę?

MENU: formuły/ matematyczne i trygonometryczne/ funkcja SUMA(liczba1, liczba2, ...)
Jak obliczyć pierwiastek w Excelu?

MENU: formuły/ matematyczne i trygonometryczne/ funkcja PIERWIASTEK(liczba)
Jak obliczyć w excelu potege?

MENU: formuły/ matematyczne i trygonometryczne/ funkcja POTĘGA(liczba;potęga)
Jak zrobić w Excelu szybko tabliczkę mnożenia?

PORADA: Należy użyć formyły tablicowej - skrót Ctr+Shift+Enter
Jak wstawić wzór lub równanie matematyczne w arkuszu Excel?

MENU: Wstawianie/Obiekt/MICROSOFT EQUATION 3.0


STATYSTYCZNEDO GÓRY
Jak obliczyć odchylenie standardowe próbki w Excelu?

MENU: Formuły/ Więcej funkcji/ Statystyczne/ funkcja ODCH.STANDARD.PRÓBKI(liczba1. liczba2,...)
Jak obliczyć w excelu wariancje?

MENU: Formuły/ Więcej funkcji/ Statystyczne/ funkcja WARIANCJA(liczba1; liczba2,...)
Jak obliczyć średnią w Excelu?

MENU: Formuły/ Więcej funkcji/ Statystyczne/ funkcja ŚREDNIA(liczba1; liczba2,...)
Jak sprawdzić ile jest niepustych komórek w kolumnie (wierszu) z danymi?
MENU: Formuły/ Więcej funkcji/ Statystyczne/ funkcja ILE.NIEPUSTYCH(wartość1; [wartość2];...)
MENU: Formuły/ Więcej funkcji/ Statystyczne/ funkcja ILE.LICZB(wartość1; [wartość2];...)
Jak obliczyć rozkład normalny w Excelu?
MENU: Formuły/ Więcej funkcji/ Statystyczne/ funkcja ROZKŁ.NORMALNY(wartość x; średnia odchylenie standardowe; skumulowany)


FORMANTYDO GÓRY
Jak zrobić w Excelu pasek przewijania? Jak zrobić suwak?

MENU: Deweloper/ Wstaw/ Formaty formularza/ Pasek przewijania
Jak zrobić w Excelu przycisk?

MENU: Deweloper/ Wstaw/ Formaty formularza/ Przycisk
Jak zrobić w Excelu przycisk pokrętła (pokrętło)?

MENU: Deweloper/ Wstaw/ Formaty formularza/ Przycisk pokrętła
Jak zrobić w Excelu pole kombi (rozwijana lista wyboru)?

MENU: Deweloper/ Wstaw/ Formaty formularza/ Pole kombi
Jak zrobić w Excelu pole wyboru (checkbox)?

MENU: Deweloper/ Wstaw/ Formaty formularza/ Pole wyboru
Jak zrobić w Excelu pole listy (listę wyboru)?

MENU: Deweloper/ Wstaw/ Formaty formularza/ Pole listy
Jak zrobić w Excelu pole opcji (check box opcjonalny)?

MENU: Deweloper/ Wstaw/ Formaty formularza/ Pole opcji


WYKRESYDO GÓRY
Jak zrobić w excelu prosty wykres liniowy?

MENU: Wstawianie/ Wykresy / Liniowy
Jak zrobić w excelu prosty wykres punktowy?

MENU: Wstawianie/ Wykresy / Punktowy
Jak zrobić w Excelu wykres notowań giełdowych (świece japońskie)?
MENU: Wstawianie/ Wykresy / Inne wykresy/ Giełdowy
Jak zrobić w excelu prosty wykres kołowy?

MENU: Wstawianie/ Wykresy / Kołowy
Jak zrobić w Excelu wykres kolumnowy?

MENU: Wstawianie/ Wykresy / Kolumnowy
Jak zrobić wygładzone wykresy w Excelu?

MENU: Formatuj serię danych / Styl linii


Makra VBADO GÓRY
Jak zarejestrować makro VBA w Excelu?
MENU: Deweloper /Kod / Zarejestruj makro
MENU: Deweloper /Kod / Visual Basic
Jak zrobić żeby Excel mówił? Symulator mowy.

Funkcja VBA: Speak(treść)
Jak w Excelu przypisać makro do przycisku?.

MENU: Deweloper/ Wstaw/ Formaty formularza/ Przycisk


INNEDO GÓRY
Jak zrobić w Excelu import danych z pliku tekstowego CSV (rozdzielanego przecinkami, średnikami)?
MENU: Dane/ Dane zewnetrzne/ Z tekstu
Jak zrobić w excelu automatyczne numerowanie wierszy lub kolumn? PORADA: Najedź myszką na dolny prawy róg zaznaczonego pola - kwadracik (uchwyt wypełnienia) i przeciągnij w dół
Jak w excelu wpisać automatycznie nazwy miesięcy?
PORADA: Najedź myszką na dolny prawy róg zaznaczonego pola - kwadracik (uchwyt wypełnienia) i przeciągnij w dół
Jak w Excelu połączyć kilka komórek tekstowych (znak "&" lub ZŁĄCZ.TEKSTY)?
PORADA: Wykorzystaj znak "&" lub formułę tekstową MENU: Formuły/ Tekstowe/ ZŁĄCZ.TEKSTY()
Jak w Excelu zrobić "Wklej specjalnie" – kopiowanie specjalne?
MENU: NARZĘDZIA GŁÓWNE/SCHOWEK/WKLEJ
Jak w Excelu nadawać nazwe obszarom lub komórce?
MENU: FORMUŁY/NAZWY ZDEFINIOWANE/DEFINIUJ NAZWĘ
Jak w Excelu zrobić odwołanie względne, bezwzględne i mieszane?
PORADA: Dodaj znak dolara $ do nazy kolumny i/lb wiersza
Jak dodać komentarz do komórek Excela?
MENU: RECENZJA/NOWY KOMENTARZ(C) Marcin Wiśniowski - Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie materiałów bez zgody autora zabronione. Kontakt: marcin( at)jakzrobicwexcelu.pl.